Prins Bertil Memorial

Kappkörning mot idealtid

– – Fullbokat – –                         

Hålltider 19 maj 2019 för Prins Bertil Memorial

 • Kl 08:00 Depån öppnar för uppställning av deltagande bilar.
 • Kl 08:00 Race Office (i depån)  öppnar för obligatorisk registrering av förare & co-drivers.
 • Kl 10:00  Förarmöte i Drivers Club.
 • Kl 10:15   Första start.
 • Kl 15:00  C:a, Grand Final med efterföljande prisutdelning
 • Kappkörningen Prins Bertil Memorial körs på avlyst slinga i vänstervarv och är 1,6 km (1 engelsk mile) lång, bestående av asfalt, grus och en skogsväg.
 • I anmälningsavgiften får varje ekipage 2 st frukostpåsar och 2 entrépass till Drivers Lounge, Djurgården, där lunch med dryck serveras.
 • Varje förare  och co-driver erhåller första gången man deltar var sin Vintage Racingoverall (benvit) med ett stort KAK-märke broderat på ryggen.
 • Förare och co-driver erhåller ett broderat ”Prins Bertil Memorial årsmärke” var att lämpligen fästas på den vita racingoverallen.
 • Vi startar med frukost kl 09:00 direkt ute på Djurgårdsbrunnsängarna (eller frukost i Hagaparken för de som kör Kortege genom Stockholm) och första start i tävlingen planeras till kl 10:00 (när deltagare i Kortegen anlänt).
 • Notera att du kan kombinera detta event med kortegen genom Stockholm. Du får då rabatt och betalar endast 1.000 kr får båda eventen. Vi kommer då att placera dig tidigt i Kortegen så du hinner ut till ditt heat i god tid.

TÄVLINGSREGLER

 • Tävlingen körs med kvalheat, semifinal och Grand Final med 8 ekipage i varje heat.
 • Varje klass kör tre varv per heat mot en idealtid om 190,00 sekunder per varv (30,5 km/h).
 • Stående start tillämpas för ett ekipage i taget. Avstånd mellan deltagande ekipage är ca 20 sek.
 • Tidtagning sker per 100-dels sekund. Tiden mäts för varje ekipage per varv och varje varvs differens mot idealtiden summeras och blir ekipagets totala tidsdifferens (tidspricksbelastning) för heatet.

DISKVALIFICERING

 • Diskvalificerad blir ekipage som under pågående heat av taktiska skäl står stilla eller som under de sista 100 m innan målgång kör långsammare än 10 km/h.

PASSAGERARE

 • Förutom föraren får endast en co-driver medfölja i varje ekipage under kappkörningen.

KLASSINDELNING och BILTYP

Tävlingen är öppen för klassiska sportvagnar. Klassindelningen enligt nedan beroende på tillverkningsår. Du väljer klass vid Anmälan till tävlingen:

 • Prewar, bilar tillverkade t o m 1938
 • Classic, bilar tillverkade 1939-1974
 • Youngtimer, bilar tillverkade 1975-1986
 • KAK Ladies Cup, Dambiltävling, Kvinnlig besättning (både förare och co-driver) med bil tillverkad tom 1986

KAK förbehåller sig rätten att välja ut vilka bilar som antages till start i de olika klasserna. Anmälarna kommer att underrättas i god tid med bekräftelse om start eller ej. Ekipage som inte kan beredas plats får sin anmälningsavgiften återbetald.

HEATINDELNING

 • Kvalheat
  De 8 bästa ekipagen från varje klass går vidare till klassens semifinalheat (ett heat per klass)
 • Semifinal
  2 bästa ekipagen från varje semifinalheat (4 st) går vidare till Grand Final.
 • Grand Final
  Består av de 2 bästa ekipagen (lägsta antal belastande tidsprickar ) per klass och de 8 ekipagen kör 3 varv.

START

 • Stående start. Start sker med ca 20 sek intervall.

MÅLGÅNG

 • Efter målgång ska deltagande ekipage i heatet omgående återgå till depån.
 • Notera att du anmäler dig under fliken Anmälan och fyller i samtliga uppgifter som efterfrågas